ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица

Настани

Одбележан денот на нашиот патрон

graduate, graduation, school
international women's day, the 8th of march, women's day

По повод 8 март денот на жената, учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица….