училишни документи

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) во периодот од 01.01. до 31.12 202_319 СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) во периодот од

училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February

Завршна сметка за самофинансирачки активности Завршна сметка на општинската сметка