Uncategorized

Завршна Сметка на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за 2022 година

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) во периодот од 01.01. до 31.12 202_319 СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) во периодот од 01.01. до 31.12 202_714 ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите_319 ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите_714 БИЛАНС НА СОСТОЈБА_319 …

Завршна Сметка на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица за 2022 година Read More »

училишни документи

училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February 27, 2021 училишни документи • February Повеќе » Завршна Сметка на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица • February 26, 2021 Завршна сметка за самофинансирачки активности Завршна сметка на општинската сметка Повеќе …

училишни документи Read More »